Underklipp

MASSUPPVAKNANDET – Underklipp:

Problem – Reaktion – Lösning:
Metoden för Totalitär Kontroll

Problem – Reaktion – Lösning. En psykologisk krigsförings-taktik som länge har använts på mänskligheten för att åstadkomma ett globalt totalitärt kontrollsystem… Ett kontrollsystem som endast kommer att gynna de som driver det. Men för att komma dit, måste mänskligheten tro att det är för deras högsta bästa, högsta säkerhet och för planetens hållbarhet.

Vändpunkten – Vi är FRI

Mänskligheten står nu inför ett kollektivt val. Ska vi fortsätta gå längs en väg av teknokratisk diktatur, eller ska vi stå upp för sanning och vår rätt att vara fri.